Seminarium

DOBRE PRAKTYKI BUDOWANIA POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

OTWARTE SEMINARIUM

Fundacja dla Edukacji Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy społecznych, animatorów, pracowników młodzieżowych oraz wszystkie osoby zainteresowane

do udziału w seminarium „Dobre praktyki budowania polityki młodzieżowej”,

które odbędzie się 21 marca 2016 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w Poznaniu

Seminarium poświęcone będzie dobrym praktykom w zakresie budowania rozwiązań na rzecz ludzi młodych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym pragniemy pobudzić refleksję i debatę nad obecną sytuacją polityki młodzieżowej w województwie wielkopolskim oraz jej dalszymi możliwymi kierunkami.

Udział w seminarium to okazja do inspiracji i wymiany doświadczeń w zakresie systemowej pracy z młodzieżą, dlatego szczególnie zapraszamy osoby, organizacje i instytucje, które w swojej codziennej pracy z młodzieżą poszukują najlepszych rozwiązań.

Program seminarium:

16.00 – 18.00 Wystąpienia prelegentów i dyskusja

  • polityka młodzieżowa i jej wymiary,
  • systemowe rozwiązania na rzecz ludzi młodych,
  • przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania polityki młodzieżowej w wymiarze lokalnym i regionalnym

18.00 – 19.00 Networking i kolacja

 

Seminarium poprowadzą:

Paweł Dębek

Coach, trener i doradca. Psycholog zdrowia, socjolog organizacji i zarządzania. Szef Instytutu Edukacji Społecznej, think-tanku pracy z młodzieżą, partner w Studio Rozwiązań, firmie szkoleniowej, specjalizującej się w coachingu młodych managerów. Ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii i psychologicznego treningu grupowego. Ma doświadczenie 15 lat pracy z ludźmi i ponad 5000 godzin prowadzenia szkoleń i coachingu. Specjalizuje się w treningu umiejętności interpersonalnych, coachingu managerskim, szkoli i superwizuje coachów i trenerów – był autorem programów i trenerem wiodącym podczas kilkunastu edycji Szkoły Młodych Trenerów i Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Ekspert w zakresie pracy z młodymi ludźmi. Od 2001 roku związany jest z rozwojem lokalnym i pracą z młodzieżą jako członek zarządów i rad nadzorczych wielu organizacji o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. jest współtwórcą i przewodniczącym Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, przewodniczącym rady Izby Gospodarczej Europy Środkowej, był członkiem zarządu Polish Governance Institute. Jako doradca administracji publicznej współtworzył rozwiązania systemowe na rzecz ludzi młodych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Autor wielu raportów, analiz i dokumentów strategicznych z tego obszaru, w tym ekspertyz dla Instytutu Obywatelskiego. Był członkiem rządowego zespołu ds. młodzieży, kierowanego przez Szefa Doradców Strategicznych Premiera RP, w wyniku prac którego powstał raport „Młodzi 2011”. Od 2012 roku jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kieruje zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży. Doradza instytucjom związanym ze zdrowiem publicznym i sportem. Prowadził innowacyjne programy rozwoju liderów w lokalnych społecznościach i wdrażał w Polsce brytyjskie standardy pracy z młodzieżą. Za swoje działania odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

SONY DSCKinga Ekert

Trener, coach i manager. Studiowała psychologię, andragogikę i zarządzanie zasobami ludzkimi, ukończyła szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi, szkołę socjoterapii oraz szkolenia z zakresu umiejętności liderskich i managerskich. Wiceprezes Instytutu Edukacji Społecznej, think-tanku pracy z młodzieżą, partner w Studio Rozwiązań, firmie szkoleniowej, specjalizującej się w coachingu młodych managerów. Posiada 10 lat doświadczenia w pracy z ludźmi, specjalizuje się w treningach umiejętności interpersonalnych oraz coachingu indywidualnym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała szkoląc młodą kadrę Związku Harcerstwa Polskiego oraz współtworząc i realizując programy szkoleniowe dla młodych liderów. Ekspert w zakresie szkolenia i tworzenia dobrych warunków do rozwoju dla młodych ludzi. Od 2010 roku zarządza zespołem i pracą biura Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, branżowej federacji organizacji. Była współautorem i trenerem licznych programów szkoleniowych dla liderów, managerów i trenerów. Związana z rozwojem lokalnym i pracą z młodzieżą jako członek zarządów i kierownik zespołów w ramach instytucji i organizacji o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym. Współpracuje ze środowiskiem studenckim tworząc i realizując programy szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich, zarządzania zespołem i przedsiębiorczości dla studentów, absolwentów i kół naukowych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, NZS, AIESEC).

Udział w seminarium jest bezpłatny, ze względów logistycznych liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje rejestracja uczestników

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Partner merytoryczny seminarium: Instytut Edukacji Społecznej www.ies.org.pl

instytut edukacji społecznej

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
FIO_MPiPS_logo1